Wiedza i doświadczenie.
Jesteśmy z Państwem od 2000 roku.

Zaloguj się, żeby rejestrować się na seminaria i zbierać punkty         >

Zaburzenia karmienia u dzieci

Identyfikator: MEDIUS0059

Data rozpoczęcia: 12.05.2012 09:30

Miasto: Poznań

Adres: Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań

Czas trwania: 7 godzin

Koszt uczestnictwa: Szkolenie bezpłatne

Punkty edukacyjne: 6

Rejestracja na to wydarzenie odbywa się przez e-mail:
a.rybak@czd.pl

  • Opis
  • Wykładowcy
  • Punkty edukacyjne

Serdecznie zapraszamy psychologów, dietetyków, logopedów i lekarzy: pediatrów, gastroenterologów, psychiatrów, neurologów do wzięcia udziału w warsztatach "Zaburzania karmienia u dzieci. Zespołowe postępowania diagnostyczno-terapeutyczne".
PROGRAM WARSZTATÓW:
9.30-12.30 Wykłady
1. Wstęp - prof. Piotr Socha
2. Zaburzenia karmienia u dzieci: definicja, klasyfikacja, optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego - lek. Anna Rybak
3. Ocena dietetyczna dziecka z zaburzeniami karmienia - mgr Małgorzata Matuszczyk
Przerwa
4. Ocena logopedyczna dziecka z zaburzeniami karmienia - mgr Ewa Winnicka-Makulec
5. Rola psychologa w terapii dzieci z zaburzeniami karmienia - mgr Kamila Zych
Przerwa
13.00-15.30 Warsztaty w podgrupach
1. Przedstawienie przypadków klinicznych
- Analiza psychiczna, logopedyczna, dietetyczna i gastroenterologiczna w grupach
- Przedstawienie i omówienie postępowania diagnostyczno-terapetycznego
- Podsumownie warsztatów
16.00 Wręczenie certyfikatów

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email - a.rybak@czd.pl
Zgłoszenia powinny zawierać:
- imię, nazwisko
- specjalizację
- adres i miejsce pracy
- adres do korespondecji, email, telefon.
Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników w poszczególnych specjalnościach.
Liczba miejsc ograniczona!


Diagnostyka zaburzeń karmienia nie jest prosta i często dopiero wnikliwa obserwacja dziecka wraz z opiekunami oraz procesu karmienia doprowadza do postawienia właściwej diagnozy. Dlatego program warsztatów został opracowany tak, aby w wybranych miastach i województwach umożliwić powstanie wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych. W ciągu kilku godzin wykładów i warsztatów będą Państwo mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat zaburzeń karmienia u dzieci, a także omówić dokładnie i praktycznie przykładowe sytuacje kliniczne. Prezentacje i dyskusje będą przeprowadzane w gronie lekarzy i specjalistów z zakresu psychologii dziecięcej, dietetyki i logopedii. Mamy nadzieję, że program sprosta Państwa wymaganiom oraz, że pozwoli na poprawę i optymalizację opieki nad dziećmi z zaburzeniami karmienia.

Koordynatorzy merytoryczni:
Anna Rybak, Piotr Socha
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
a.rybak@czd.pl

powrótPatronowali nam

  • Standardy Medyczne
  • Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci - Logo
  • Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej - Logo
  • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne - logo